Trafikolycka

2017-12-29 16:23:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Väg 340, 5 km innan Tullåsen, kollision mellan bil och älg

Ingen personskada. Älgen sprang från platsen efter sammanstötningen. Eftersöksjägare kontaktas för kontroll om älgen är skadad.

Platsen utmärkt med påse och viltolycksremsa = bra!

Se händelsen på polisen.se