Forestcat i Krokom AB

Jämtlands län

Information

Forestcat i Krokom AB hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där Forestcat i Krokom AB finns. I Krokom så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Forestcat i Krokom AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Forestcat i Krokom AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Forestcat i Krokom AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 063-132130.

Krokom arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Forestcat i Krokom AB Privat, ej börsnoterat.

Forestcat i Krokom AB har idag 556592-4486 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för Forestcat i Krokom AB

Bolaget skall bedriva import, export, försäljning och agenturhandel avseende motorcykel-, snöskoter-, sport-, skogs-, och marinprodukter samt motorsmörjmedel, uthyrning av i huvudsak motorprodukter för fritids- och skogsbruksändamål samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning och service av bilar.

I Forestcat i Krokom AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fällmar, Lars Tomas som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Fällmar, Marie-Louise som är född 1959 och har titeln Suppleant, .