Skärvångens Jordbruk AB

Jämtlands län

Information

Skärvångens Jordbruk AB är ett av många verksamheter som finns i Krokom. Det är nämligen den kommunen som Skärvångens Jordbruk AB finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Skärvångens Jordbruk AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1999-01-01.

Skärvångens Jordbruk AB som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1998-07-16. Men sedan 1999-01-01 så har Skärvångens Jordbruk AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Skärvången 130, 830 60, Föllinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Skärvångens Jordbruk AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0645-40140.

Krokom arbetar för att verksamheter som Skärvångens Jordbruk AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Skärvångens Jordbruk AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Jämtlands län.

Bolaget skall bedriva mjölkproduktion, uppfödning av slaktdjur, förädling och försäljning av vegitabilie- och animalieprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Skärvångens Jordbruk AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Skärvångens Jordbruk AB och det är följande personer, Olsson, Stig Aron som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Magnusson, Per Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrman Svensson, Erling S Roland som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrman, Tor Paul som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Annie Irene Viola som är född 1952 och har titeln Suppleant, Olsson, Ingrid Margareta som är född 1945 och har titeln Suppleant.Hedman, Ralph Kjell som är född 1957 och har titeln Revisor, Larsson, Jan Anders som är född 1969 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.P46 Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Skärvångens Jordbruk AB är 556558-1427.