Ottsjöns Snickeri Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Ottsjöns Snickeri Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Krokom. Det är nämligen den kommunen som Ottsjöns Snickeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ottsjöns Snickeri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1997-01-01.

Ottsjöns Snickeri Aktiebolag som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1994-11-29. Men sedan 1996-01-01 så har Ottsjöns Snickeri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Ottsjön 121, 830 60, Föllinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ottsjöns Snickeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0645-60016.

Krokom arbetar för att verksamheter som Ottsjöns Snickeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ottsjöns Snickeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Jämtlands län.

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och försäljning av snickeriprodukter och prefabricerade hus, försäljning av byggnadsmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ottsjöns Snickeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Stattin, Anders -Stattin, Tord Oskar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ottsjöns Snickeri Aktiebolag och det är följande personer, Stattin, Tord Oskar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Stattin, Anders som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sture Anders som är född 1954 och har titeln Suppleant, Ederwall, Barbro Kristina som är född 1965 och har titeln Revisor, Larsson, Jan Anders som är född 1969 och har titeln Revisorssuppleant, Lindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor.P46 Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Ottsjöns Snickeri Aktiebolag är 556500-2911.