Inter Trade i Krokom Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Inter Trade i Krokom Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där Inter Trade i Krokom Aktiebolag finns. I Krokom så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Inter Trade i Krokom Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Inter Trade i Krokom Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Inter Trade i Krokom Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Inter Trade i Krokom Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Fabriksplan 355, 835 33, Krokom men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0640-61015.

Krokom arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Inter Trade i Krokom Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Inter Trade i Krokom Aktiebolag har idag 556455-7782 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Inter Trade i Krokom Aktiebolag

Bolaget skall idka import, export och försäljning samt agenturhandel med fritidsprodukter, manufaktur, textilier, livsmedel och husgeråd, motorprodutker avsedda företrädesvis för fritidsändamål, lek-, sport-, tv-video- och datautrustning. Bolaget skall även idka konsultativ verksamhet inom ekonomisk rådgivning, samt förvaltning och uthyrning av inventarier och övrig lös egendom, främst avseende ovan nämnda motorprodukter för fritidsändamål. Bolaget skall tillika annan med ovanstående, förenlig verksamhet.

I Inter Trade i Krokom Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fällmar, Lars Tomas som är född 1959 och har titeln VD, Fällmar, Lars Tomas som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Fällmar, Marie-Louise som är född 1959 och har titeln Suppleant, A2 Revision AB som är född och har titeln Revisor, Ahrås, Bengt Göran som är född 1973 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .