M. Thorén Aktiebolag

Jämtlands län

Information

M. Thorén Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där M. Thorén Aktiebolag finns. I Krokom så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. M. Thorén Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket M. Thorén Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. M. Thorén Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till M. Thorén Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Övergård 1686, 835 91, Krokom men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8406411.

Krokom arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är M. Thorén Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

M. Thorén Aktiebolag har idag 556373-9217 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för M. Thorén Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kosultverksamhet inom området produktion, forskning och utveckling för uppförande, drift och förvaltning av byggnader. Annan teknisk konsultverksamhet. Förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.

I M. Thorén Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Thorén, Matts Göran som är född 1946 och har titeln VD, Thorén, Matts Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramfelt Bjurström, Ingrid Helena som är född 1949 och har titeln Suppleant, Thorén, David Aram som är född 1976 och har titeln Suppleant, Edlund, Jens Rufus som är född 1967 och har titeln Revisor, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor.