O.S. Mekaniska Aktiebolag

Jämtlands län

Information

O.S. Mekaniska Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där O.S. Mekaniska Aktiebolag finns. I Krokom så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. O.S. Mekaniska Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket O.S. Mekaniska Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. O.S. Mekaniska Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till O.S. Mekaniska Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Smedjev. 12, 830 44, Nälden men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0640-20282.

Krokom arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är O.S. Mekaniska Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

O.S. Mekaniska Aktiebolag har idag 556276-6344 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Olsson, Sten Börje -Söderström, Ove Roger är den som för stunden ansvarar för O.S. Mekaniska Aktiebolag

Bolaget skall utföra svarvnings-, fräsnings- och reparationsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I O.S. Mekaniska Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Sten Börje som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderström, Ove Roger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Ann-Britt som är född 1951 och har titeln Suppleant, Ahrås, Bengt Göran som är född 1973 och har titeln Revisor, A2 Revision AB som är född och har titeln Revisor, .