Ytteråns Sågförening u.p.a.

Jämtlands län

Information

Ytteråns Sågförening u.p.a. hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där Ytteråns Sågförening u.p.a. finns. I Krokom så finns det många olika Ekonomisk förening och i Jämtlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Ytteråns Sågförening u.p.a. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Ytteråns Sågförening u.p.a. har haft sedan 1994-01-01. Ytteråns Sågförening u.p.a. har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Ytteråns Sågförening u.p.a. så kan ni göra det genom att skicka er post till Ytterån 2373, 830 44, Nälden men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Krokom arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

Ytteråns Sågförening u.p.a. har idag 792000-2081 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av Nils-Erik Nilsson och Erik Ögren, gemensamt. är den som för stunden ansvarar för Ytteråns Sågförening u.p.a.

Föreningen har till ändamål att med föreningen tillhöriga maski- ner förädla trävaror för medlemmarnas eget behov ävensom att av- sätta alster av medlemmarnas verksamhet.

I Ytteråns Sågförening u.p.a. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Månsson, Bengt-Ove Roland som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils-Erik som är född 1921 och har titeln Ordinarie ledamot, Ögren, Erik Emanuel som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Håkan som är född 1954 och har titeln Suppleant, Rickardsson, Sune som är född 1942 och har titeln Suppleant, .