HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden

Jämtlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden finns. I Krokom så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jämtlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden så kan ni göra det genom att skicka er post till Stortorget 3, 831 30, Östersund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0640-45042.

Krokom arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden har idag 792000-0804 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Einarsson, Lilian Kristina Desirée -Ericson, Louise -Eriksson, Lars Olov -Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Smedsåsen 2 i Nälden så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Einarsson, Lilian Kristina Desirée som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericson, Louise som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Lars Olov som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ejenstam, Jan Hasse som är född 1957 och har titeln Suppleant, .