HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom

Jämtlands län

Information

792000-0770 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Krokom som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom finns i.

HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom har varit registrerat sedan 1957-02-28 och det finns flera verksamheter i Jämtlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom är och det finns flera verksamheter i Krokom som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindqvist, Karin Laila Harriet -Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta -Thuresson, Ingegerd Marianne -Ängehov, Arne Mauritz

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom så kan ni göra det på telefon genom 0640-10556 eller genom brev på följande adress:
Stortorget 3, 831 30, Östersund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Palmen i Krokom och det är Lindqvist, Karin Laila Harriet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Savic, Dmitar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Thuresson, Ingegerd Marianne som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Ängehov, Arne Mauritz som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Ejenstam, Jan Hasse som är född 1957 och har titeln SuppleantKarlsson, Karl Gunnar som är född 1944 och har titeln Suppleant, Lagerstrand, Anna Lisa som är född 1925 och har titeln Suppleant,