Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M)

Jämtlands län

Information

I Krokom finns det ett Ekonomisk förening som heter Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M). Det finns flera företag som liknar Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) i Jämtlands län. Krokom är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1998-01-01 och det finns flera bolag som är det i Jämtlands län.

Sedan 1997-12-23 så har Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) och det finns fler företag som är det i Krokom.

Vill man komma i kontakt med Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) så kan man gör det genom att posta ett brev till Krokomsviken 126, 835 91, Krokom. Vi ni istället prata med Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) så kan ni göra det på 0640-16402.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * arbeta med utveckling av turist-, rese- och besöksnäringen i Krokoms kommun där medlemmarna har möjlighet att begagna sig av föreningens tjänster * vara informationsbank för medlemmarna * bedriva turist- och resebyråverksamhet och därmed jämförlig verksamhet * verksamheten skall bedrivas med största möjliga miljöhänsyn.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Blomqvist, Anna Therése som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Halvarsson, Kent Olov som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Heibring, Stig Gunnar Rene som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg Grahn, Gunvor Carina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Lorenz Gustaf som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Jerry Bruno Peter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotSedin, Stig Folke Örjan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Katarina Åsa som är född 1977 och har titeln Suppleant, Andersson, Pär-Anders som är född 1978 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Halvarsson, Kent Olov Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Turistkompaniet Krokom Ekonomisk förening (Turistbyrå M M) har 769602-7502 som sitt organisationsnummer.