Landöbygdens Ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att säkerställa livsmedelsförsörjning i Landön med omnejd. Föreningen skall för detta ändamål: 1. Förvärva och på bästa sätt förvalta affärslokaler jämte inredning och utrustning för lanthandelsbutik i Landön. 2. Själv driva handel i Landön alternativt utarrendera lokalerna och eller affärsrörelsen, allt efter principen att medlemmarnas intressen tas till vara på bästa sätt. Föreningens verksamhet ska bedrivas så att sådan kapitalbildning äger rum att föreningens verksamhet och oberoende säkras. Det ska eftersträvas att verksamheten finansieras i största möjliga mån av medlemmarna enskilt eller kollektivt tillskjutna medel.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Landöbygdens Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Krokom så är Landöbygdens Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Krokom arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Krokom och i Jämtlands län. Redan 1994-07-25 så skapades Landöbygdens Ekonomisk förening och företaget är har ej F-skattsedel.

Landöbygdens Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1994-01-01

769600-3644 är organisationsnummret för företaget som finns i Krokom.

Just nu är Landöbygdens Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med Landöbygdens Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0640-70024 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn

Följande personer är på något sätt aktiva inom Landöbygdens Ekonomisk förening är Mårtensson, Olof Ingmar som är född 1949 och har titeln Likvidator, .