Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Krokom. Det är nämligen den kommunen som Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2004-04-09.

Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1991-11-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Skolv. 1, 830 51, Offerdal. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0640-30010.

Krokom arbetar för att företag som Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening. Det finns flera företag i Jämtlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete med sjukvård, förebyggande hälsovård och utbildning samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björngard, Josef Robert -Bäckman, Elin Agneta -Eriksson, Linda Yvonne -Simonsson, Anna Karin.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening och det är följande personer, Björngard, Josef Robert som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckman, Elin Agneta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Linda Yvonne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Simonsson, Anna Karin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallon Jonsson, Carina Susanne som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Anna Karin Birgitta som är född 1965 och har titeln Suppleant.Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Carlsson, Claes-Göran som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Offerdals Hälsocentral ekonomisk förening är 716462-0937.