Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för

Jämtlands län

Information

Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för är ett av många bolag som finns i Krokom. Det är nämligen den kommunen som Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1990-11-26. Men sedan 1992-01-01 så har Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Rötviken 4306, 830 60, Föllinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0645-31113.

Krokom arbetar för att bolag som Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för. Det finns flera bolag i Jämtlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att enligt socialtjänstens och hälso- och sjuk- vårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig erforderlig äldreomsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Kooperativet kan dessutom driva för äldreomsorgen närstående verksamheter såsom, studieresor, trädgårdsodling, service-, fritids-, kultur- och inköpsverksamhet, vari medlemmarna deltar som konsumenter och eller producenter. Föreningen är parti- politiskt och religiöst obunden.

Firmatecknare för Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jakobsson, Monica Kari-Ann -Larsson, Brigitte.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för och det är följande personer, Larsson, Brigitte som är född 1944 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Inger Anita som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Grelsson, Ingeborg Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Monica Kari-Ann som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anny som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Gudlaug som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot.Engelin, Ingrid Anette som är född 1968 och har titeln Suppleant, Eriksson, Britt Inger Kristina som är född 1947 och har titeln Suppleant, Gruvelgård, Eva Carina som är född 1961 och har titeln Suppleant.Sandberg, Enid Kristina som är född 1929 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Kooperativet Hotagsfjärden i Hotagen ek för är 716462-0580.