Bostadsrättsföreningen Färgaren

Jämtlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Färgaren hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Krokom som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Färgaren finns. I Krokom så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jämtlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Färgaren tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Färgaren har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Färgaren så kan ni göra det genom att skicka er post till Spinneriv. 58, 830 44, Nälden men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Krokom arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Färgaren har idag 716461-8915 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Jakobsson, Dan Michael -Strömberg, Lena Elisabet är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Färgaren

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Färgaren så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hedlund, Per Daniel som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Dan Michael som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömberg, Lena Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Blad, Stig Ando som är född 1947 och har titeln Suppleant, Jakobsson, Lars-Erik som är född 1953 och har titeln Suppleant, .