Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för

Jämtlands län

Information

Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för är ett av många bolag som finns i Krokom. Det är nämligen den kommunen som Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1989-04-10. Men sedan 1992-01-01 så har Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Birkav. 21, 836 95, Ås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 063-30950.

Krokom arbetar för att bolag som Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för. Det finns flera bolag i Jämtlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i enlighet med avtal med Krokoms kommun driva ett föräldrakooperativt daghem. Föräldrakooperativet skall till- lämpa Waldorfpedagogikens ideer, vilket innebär: att i varje ut- vecklingsfas möta barnets olika behov, att utveckla barnets skapande kraft och fantasiförmåga i syfte att nå personlig mog- nad, att låta barnet på ett naturligt sätt delta i de vuxnas var- dagssysslor för att barnen på så sätt ska växa in i de sociala sammanhangen, att skapa en harmonisk och trygg miljö för barnet, där de fritt kan utveckla sina inneboende möjligheter samt till- varata sin naturliga förmåga till efterhärmning, att de vuxna skall sträva efter att i varje tanke och handling vara goda förebilder för barnet, att eftersträva att barnet får en naturli närhet till djur och natur, att barnen får följa årstidernas väx- lingar, att förstärka känslan och insikten av att vi ingår i ett ekologiskt system, att barnen skall serveras näringsriktig, laktovegetarisk kost, baserad på råvaror av hög kvalitét, om möj- ligt biodynamiskt eller biologiskt odlade. I övrigt skall verk- samheten bedrivas i enlighet med socialtjänstens intentioner samt socialstyrelsens "Pedagogiska program för förskolan och fritids- hem". Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Firmatecknare för Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Christina Ravald och Ingela Rönnestrand, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för och det är följande personer, Arnesson, Carl Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Karl Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ravald, Birgitta Christina som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnestrand, Ingela Mari som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöblom, Malin Viktoria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Aarum, Marianne som är född 1970 och har titeln Suppleant.Friberg, Boel Margareta som är född 1960 och har titeln Suppleant, Richter, Uwe Andreas som är född 1962 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Föräldrakooperativet Solägget i Ås ek för är 716461-8840.